Agnieszka i Dawid

sesja plenerowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej